Sansa Projectmanagement

Veel bedrijven doen hun werk op basis van projecten. Daarvoor gebruikt Sansa relaties en taken als basis. Maar dit is makkelijk uit te breiden met urenverantwoording, personeelsplanning, producten en orders.

Dit pakket maakt gebruik van de volgende modules

Relaties

Alle relatiegegevens in één overzicht met tabbladen voor adressen, contactpersonen, documenten, notities en gekoppelde modules.
 • Relatiegegevens beheren
 • Relatietypes toekennen
 • Adressen & personen beheren
 • Documenten & notities koppelen

Orders

Naast facturen kun je hiermee ook offertes, opdrachtbevestigingen en herinneringen maken. In een logische workflow, met handige overzichten.
 • Pdf's met je eigen briefpapier
 • Sjablonen voor herhaalorders
 • Uitgesplitst BTW-overzicht
 • Diverse exportmogelijkheden

Projecten

Een project is vaak een centraal punt waar informatie samenkomt. Flexibel en vrijwel aan elke andere module in Sansa te koppelen.
 • Koppelen van orders, uren en producten
 • Tijdsverloop en planningsweergave
 • Projectanalyses mogelijk
 • Toewijzen van personen en statussen

Urenverantwoording

Eenvoudig beheren van uren per dag. Uren kunnen worden gekoppeld aan project of tariefgroep. Orders kunnen gecreëerd worden vanuit projecten.
 • Splitsing declarabele uren
 • Koppelen uren aan projecten
 • Tarieven en groepen beheren
 • Calculatie & rapportagefuncties

Gebruikers

Het is mogelijk zelf in te stellen wie er met Sansa mogen werken. Bij elke gebruiker kunnen rechten aangegeven worden per module.
 • Medewerkers toegang geven
 • Accountant toegang geven
 • Rechten instellen per module
 • Rechten: geen, lezen, schrijven, bewerken

Dashboard

Ideaal voor snel overzicht. Lijstjes met offertes of facturen, grafiekjes van doorlooptijden en knoppen voor standaardhandelingen.
 • Grafieken uit je modules
 • Knoppen voor snelfuncties
 • Aanpasbaar op autorisatie

Projectmanagement is uit te breiden met de volgende modules

Personeelsdossier

Het aanmaken van dossiers voor medewerkers. Een mappenstructuur voor documenten zoals id's, loonstroken en functioneringsgesprekken.
 • Contracten beheren
 • Verwerken van urenstaten op type
 • Documenten & notities koppelen
 • Mappenstructuur voor documenten

Opdrachten

Het productietraject en het financiële traject gescheiden houden? Dan is de opdrachtenmodule, met eigen statussen, een goede oplossing.
 • Verzamelfacturen mogelijk
 • Aparte definitie van statussen
 • Productie en financieel los van elkaar

Producten

Een overzicht van producten met namen, omschrijvingen, prijzen, bestanden en meer om te gebruiken in orders, opdrachten of projecten.
 • Koppelbare producten
 • Zelf configureerbare eenheden
 • Indelen met productgroepen
 • Optie: voorraadbeheer, prijssets

Kilometerregistratie

Met relatiegegevens en/of losse adressen zoekt Sansa afstanden op in Google Maps. Alles aanpasbaar, met ruimte voor toelichting.
 • Gebruik van je relatiegegevens
 • Auto-aanvullen van adressen
 • Afstanden vanuit Google Maps
 • Exportmogelijkheden rapporten

Sansa is essentieel en onmisbaar voor onze organisatie. Intuïtief en transparant in gebruik. Een systeem zonder franjes dat gewoon doet waarvoor het bedoeld is.

Mark PelzersHet Leanhuis

Enkele van de bedrijven die gebruik maken van Sansa Projectmanagement