Sansa Consultancy

Het managen van consultants vraagt om een effciënte manier van het bijhouden van uren, kosten, kilometers en de declarabiliteit daarvan.

Dit pakket maakt gebruik van de volgende modules

Relaties

Alle relatiegegevens in één overzicht met tabbladen voor adressen, contactpersonen, documenten, notities en gekoppelde modules.
 • Relatiegegevens beheren
 • Relatietypes toekennen
 • Adressen & personen beheren
 • Documenten & notities koppelen

Orders

Naast facturen kun je hiermee ook offertes, opdrachtbevestigingen en herinneringen maken. In een logische workflow, met handige overzichten.
 • Pdf's met je eigen briefpapier
 • Sjablonen voor herhaalorders
 • Uitgesplitst BTW-overzicht
 • Diverse exportmogelijkheden

Projecten

Een project is vaak een centraal punt waar informatie samenkomt. Flexibel en vrijwel aan elke andere module in Sansa te koppelen.
 • Koppelen van orders, uren en producten
 • Tijdsverloop en planningsweergave
 • Projectanalyses mogelijk
 • Toewijzen van personen en statussen

Urenverantwoording

Eenvoudig beheren van uren per dag. Uren kunnen worden gekoppeld aan project of tariefgroep. Orders kunnen gecreëerd worden vanuit projecten.
 • Splitsing declarabele uren
 • Koppelen uren aan projecten
 • Tarieven en groepen beheren
 • Calculatie & rapportagefuncties

Personeelsplanning

Flexibel inplannen op projecten. Medewerkers kunnen zelf inloggen voor inzicht en het aangeven van beschikbaarheid.
 • iCal-integratie met telefoons
 • Inlog voor medewerkers

De volgende opties zijn onder andere mogelijk

Personeelsdossier

Het aanmaken van dossiers voor medewerkers. Een mappenstructuur voor documenten zoals id's, loonstroken en functioneringsgesprekken.
 • Contracten beheren
 • Verwerken van urenstaten op type
 • Documenten & notities koppelen
 • Mappenstructuur voor documenten

Taken

Voor takenlijstjes is het makkelijk gebruik te kunnen maken van relaties, projecten en ze toe te kunnen wijzen aan gebruikers.
 • Koppeling met relaties & projecten
 • Instellen van deadlines
 • Optie voor notificaties via Slack
 • Te beheren via een planbord

Opdrachten

Het productietraject en het financiële traject gescheiden houden? Dan is de opdrachtenmodule, met eigen statussen, een goede oplossing.
 • Verzamelfacturen mogelijk
 • Aparte definitie van statussen
 • Productie en financieel los van elkaar

Personeelsplanning

Flexibel inplannen op projecten. Medewerkers kunnen zelf inloggen voor inzicht en het aangeven van beschikbaarheid.
 • iCal-integratie met telefoons
 • Inlog voor medewerkers

Kilometerregistratie

Met relatiegegevens en/of losse adressen zoekt Sansa afstanden op in Google Maps. Alles aanpasbaar, met ruimte voor toelichting.
 • Gebruik van je relatiegegevens
 • Auto-aanvullen van adressen
 • Afstanden vanuit Google Maps
 • Exportmogelijkheden rapporten

Gebruikers

Het is mogelijk zelf in te stellen wie er met Sansa mogen werken. Bij elke gebruiker kunnen rechten aangegeven worden per module.
 • Medewerkers toegang geven
 • Accountant toegang geven
 • Rechten instellen per module
 • Rechten: geen, lezen, schrijven, bewerken

Dashboard

Ideaal voor snel overzicht. Lijstjes met offertes of facturen, grafiekjes van doorlooptijden en knoppen voor standaardhandelingen.
 • Grafieken uit je modules
 • Knoppen voor snelfuncties
 • Aanpasbaar op autorisatie

Sansa is essentieel en onmisbaar voor onze organisatie. Intuïtief en transparant in gebruik. Een systeem zonder franjes dat gewoon doet waarvoor het bedoeld is.

Mark PelzersHet Leanhuis

Enkele van de bedrijven die gebruik maken van Facturatie & Relatiebeheer